هیپنوتیزم

یعنی قدرت مقاومتش کمتر باشد و این طرف هر مقدار قوی تر باشد بیشتر می تواند او را تحت تأثیر قرار بدهد. در تنویم های مغناطیسی، شخص به طرف فرمان می دهد بخواب، او می خوابد، با اینکه می دانیم خواب یک مکانیزم دیگری دارد و به حالت طبیعی یک احتیاجی است که بعد از یک خستگی برای بدن پیدا می شود و تا این خستگی نباشد انسان خوابش نمی برد. ولی این به او فرمان می دهد که بخواب، می خوابد، و در حالی که خوابیده است به او فرمانها می دهد و او فرمان او را در حال خواب اطاعت می کند.

به هر حال دنیای روح و روان انسان دنیای خیلی وسیعی است و به این سادگی ها که ابتدا افراد خیال می کنند نیست. حال یکی از خصوصیات آن این است (البته چیز خوبی نیست، روح های پاک هرگز این چنین نخواهند بود): ممکن است در بعضی از روح ها و روان ها چنین حالت و خاصیتی باشد که اگر درباره دیگری به گونه ای فکر کند فوراً در آنجا روی او اثر بگذارد. در بعضی از احادیث هم از پیغمبر اکرم وارد شده که فرموده است (در سند آن احادیث دقت نکرده ام) «العین حق»؛ چشم حق است، یعنی دروغ مطلق نیست، بعضی از چشم ها اثر دارد. و یا حدیثی از پیغمبر نقل کرده اند که «العین یجعل الرجل فی القبر و الجمل فی القدر»؛ یعنی چشم چنین قدرتی را دارد که انسانی را به گور بفرستد و شتری را در دیگ. تجربه ها و آزمایش ها هم نشان داده که درباره بعضی از افراد مطلب چنین است.

کتاب آشنایی با قرآن 8  صفحه 333 تا 338  

با توجه به ساختار انسان از روح و جسم و اهمیت نقش روح برای ادام ی حیات بشر و ارتباط تنگا تنگ روح با چشم باید باور کنیم که برخی از انسان ها روح و توان منحصر به فردی دارند که می توانند نه تنها اشیا و چیزها را جا به جا کند بلکه مانند اشعه لیزر آن را منفجر و متلاشی نمایند .

این انرژی گاه از راه چشم ظاهر می شود . قدرت تخریبی چشم بستگی به نیروی باطنی هر شخص مختلف است که بشر به طور طبیعی از چنین توان و انرژی برخوردار می باشد . مخصوصا اگر با یک نگاه و نظر مخصوص باشد .

عده ای از معتزله ، بدون ارایه ی دلیلی روشن آن را ردّ کرده اند ، آنها حتی نتوانسته اند شبهۀ قابل توجهی بر آن وارد کنند .

برخی وقایع ، نظیر تعویذ فرزندان ابراهیم و فرزندان هارون از سوی ابراهیم (ع) و موسی (ع) و نیز گواهی تاریخ بر وجود افرادی در میان برخی قبایل که با چشم خود تأثیر عینی بجای می گذاشتند حکایت از دیرینه بودن این اعتقاد دارد . در یونان ، روم باستان ، در سنتهای یهودی ، اسلامی ، و آیین بودائی ، هندو و فرهنگ های عامه و جوامع ابتدایی اعتقاد به چشم زخم رواج داشته و هر قومی راجع به شور چشمی داستان هایی آمیخته از حقیقت و افسانه دارند در روایات فراوانی هم بر حقیقت داشتن چشم زخم تأکید شده و روایت : أکثر من یموت من أمتی بعد قضاء الله و قدره بالعین . « بیشترکسانی که از امت من از دنیا رفته اند پس از قضا و قدر با چشم زخم بوده است » از پیامبر (ص) بین مسلمانان اجماعی دانسته شده است.

/ 6 نظر / 45 بازدید
حسنا

خوب بو

حسنا

عالی بود دوستم

حسنا

ای بد نبود ولی بهترم می شد باشه

حسنا

...

حسنا

بد نبود

حسنا

استفاده ای نشد تکرار مکررات